GreenImmo - Immobilienbüro Beate Geiling

…ZMĚDĚLSKÉ POZEMKY

NÁŠ SVĚT…

Naše zemědělství potřebuje pozemky pro zemědělskou výrobu a to nejen pro pěstování potravy, ale také z důvodu rostoucí potřeby pozemků pro energetickou produkci. Vzhledem k tomu, že není možné libovolně navýšit množství půdy a pozemků, je nutné hledat jiné alternativy, neboť např. v Německu se denně ztrácí okolo 100 hektarů zemědělské půdy kvůli požadavkům na výstavbu, dopravu, infrastrukturu a ochranu přírody.

 

Pokud i Vy hledáte nové alternativy a plánujete nákup pozemků nebo výstavbu zemědělského závodu v sousedních zemích, pak jste s námi, jako s Vaším partnerem, na správné straně.

greenimmo landwirtschaftliche flächen

 

 

 

 

 

Koupit? Ano!

 

Nabízíme komplexní poradenství a zprostředkování nemovitostí ve východní Evropě. 

Naši spolupráci je možné přizpůsobit Vašim požadavkům.

Díky našim kooperačním partnerům jsme schopni Vám nabídnout rozsáhlé daňové a právní poradenství se znalostí podmínek v zahraniční.